Tekst 2 null

Nettsamtalenes spillerom

Tekst 2 null ble første gang utgitt på Universitetsforlaget, i papirform, i 2010. Boken ble skrevet av Jon Hoem og Ture Schwebs. Begge jobber med mediefag ved Høgskulen på Vestlandet, henholdsvis ved Institutt for kunstfag og Institutt for språkfag og matematikk. Denne nettversjonen er bearbeidet av Jon Hoem. Den inneholder en del endringer og tilføyelser, men det meste av den opprinnelige teksten er beholdt.

Bokas omslag viser et fotografi tatt over elva Spree i Berlin, en elv som inntil 1989 markerte grensen mellom to samfunn med svært ulike kår for ytringsfrihet. Samme år som Berlin-muren falt, inntraff en hendelse som senere skulle vise seg å få enda mer vidtrekkende konsekvenser for menneskers anledning til å ytre seg offentlig. Da presenterte en engelsk dataingeniør, Tim Berners-Lee, det han kalte World Wide Web, som gjorde det mulig å utnytte Internett på nye måter. I løpet av to desennier har weben blitt et av de mest brukte medier for kommunikasjon, og nettopp slik navnet bar bud om, er den blitt verdensomspennende.

De senere år er endringerne blitt så omfattende at dagens nettunivers har fått populærbetegnelsen ”web 2.0”. Det innebærer at nettets tekster, det vil si ord, lyd og bilde, stadig mer blir til i et samspill med og mellom brukerne. Tekst 2 null er en bok som belyser disse nettsamtalenes spillerom. Boka vil beskrive og forklare hvordan nettmedienes uttrykksformer blir til, hvordan de utbres og hvordan de brukes.

Omslagsfoto og - design: Jon Hoem.

Bokopmslaget er et forsøk påen anskueliggjøringer av dette spillerommets potensial. Det originale fotografiet fra Sprees bredder er gjengitt ved hjelp av tusenvis av bilder levert av talløse og navnløse bidragsytere fra hele verden. Samlet ligger mange hundre timers innsats bak omslagsbildet, men hver enkelt bidragsyter har bare brukt minutter på å ta sitt foto og laste det opp på weben. Bildedelingstjenester og programmer gjør det mulig å gjenbruke bildene slik at de kan opptre i alle mulige kombinasjoner og skape helt nye uttrykk, slik bokomslaget er et eksempel på.

World Wide Web er ikke et nettverk av maskiner, er det sagt. Det er et nettverk av mennesker. Weben er verdens første verktøy for massekonstruksjon, “a weapon of mass construction.”

Bokas tittel er skrevet som et alfanumerisk uttrykk, med en blanding av bokstaver og tall. Slik ønsker vi å peke på at alle ytringer – også en tilsynelatende enkel boktittel – er sammensatte.

Tim Berners-Lee forteller om hvordan World Wide Web ble til i 1989. Kanskje det viktigste som hendte det året.

Berners-Lee er blant mange ting opptatt av hvordan datamaskiner og programmering er noe som fremmer kreativitet: datamaskiner kan gjøre hva som helst ...